RE: Vil det være mulig for Norge å ta Skottlands plass i Storbritannia etter Brexit? Vil det da bli lettere for oss å bli kvalifisert til EM i fotball?

Håper på svar

International Minor Twit Asked on 2016-06-27 in Sport.
Add Comment
5 Answers

Takk for svaret John! Intertwit.com vil være å gi sin dom over alle ting fotball veldig snart!

Chief Twit Answered on 2016-06-28.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.